banksparen.com voor informatie en rentes banksparen
hoofdpaginamaatschappijeninformatie

Rabobank: meeste hypotheekvormen afschaffen

Nieuwsbericht van: 17-06-2011
Rabobank werkt aan regeling waarbij alleen hypotheekvormen waarop werkelijk wordt afgelost overblijven
De Rabobank werkt samen met andere banken aan een nationale regeling waarbij een groot aantal hypotheekvormen afgeschaft zouden worden. Alleen hypotheekvormen waarbij werkelijk tijdens de looptijd wordt afgelost - zoals de annuiteitenhypotheek en lineaire hypotheek - zouden over moeten blijven. Andere hypotheekvormen zoals de spaarhypotheek, bankspaarhypotheek en beleggingshypotheek wil de Rabobank afschaffen. Deze aanpassing zou moeten leiden tot een lagere hypotheekrenteaftrek (omdat de hypotheeklast afneemt vanwege de verplichte aflossingen) en minder risico's. De Rabobank wil als ruil voor deze aanpassing een soepeler beleid van de AFM bij de kredietverstrekking, afschaffing van de overdrachtsbelasting en maatregelen om de starter op de woningmarkt extra te stimuleren. Bovendien kan dankzij deze maatregel de discussie rond de hypotheekrenteaftrek voorlopig van tafel.

De Rabobank hoopt met deze maatregelen de woningmarkt weer op gang te krijgen. De woningmarkt zit muurvast dankzij de economische onzekerheid, onzekerheid over de toekomstige hypotheekrenteaftrek, strengere regels rond de hypotheekverstrekking en een oplopende hypotheekrente. Volgens bestuursvoorzitter Piet Moerland van de Rabobank heeft hij over de plannen contact gehad met de andere grote hypotheekverstrekkers in Nederland. De Rabobank brengt dit plan alleen naar buiten, maar volgens Moerland is er sprake van een groot draagvlak bij de andere banken.
Bent u op zoek naar het volledige actuele nieuwsoverzicht van banksparen, klik dan hier.
NHP BankspaarAdvies is een onafhankelijke specialist die u graag helpt bij het kiezen en openen van een bankspaarrekening. Zie disclaimer en werkwijze.