banksparen.com voor informatie en rentes banksparen
hoofdpagina uitvaartspareninformatie

Uitvaartsparen - informatie over banksparen voor een uitvaart

Wat is uitvaartsparen - Banksparen is een vorm van sparen waarbij op een fiscaal gunstige manier vermogen opgebouwd wordt dat voor hele specifieke doelen gebruikt dient te worden. Eén van de doelen betreft het sparen voor een uitvaart. Dit wordt ook wel uitvaartsparen genoemd. De bankspaarrekening waarop bij uitvaartsparen gespaard kan worden, wordt ook wel een begrafenisrekening genoemd. De begrafenisrekening werd in 2010 geïntroduceerd als bancaire tegenhanger van de begrafenisverzekering.

Klik hier voor een overzicht van de verschillen tussen de begrafenisverzekering en de begrafenisrekening.

Fiscale vrijstelling bij uitvaartsparen

Het voordeel van het kiezen voor uitvaartsparen ten opzichte van gewoon sparen zit hem in het feit dat er een vrijstelling geldt voor de vermogensrendementsheffing in box 3. Dat wil zeggen dat het saldo op de begrafenisrekening gedurende de looptijd van de rekening niet meegenomen hoeft te worden bij het bepalen van het vermogen in box 3. Hierdoor kan een belastingvoordeel van 1,2% op jaarbasis ontstaan. Het saldo op de begrafenisrekening mag hierbij echter niet meer bedragen dan 6.859 euro (2013). Vanwege deze relatief lage vrijstelling, dient u voor het openen van een begrafenisrekening goed te bepalen of het voordeel (vrijstelling in box 3) opweegt tegen het nadeel dat het opgebouwde vermogen op de begrafenisrekening geblokkeerd is en alleen gebruikt mag worden voor het bekostigen van de uitvaart van de aangewezen persoon. Het kan zijn dat gewoon sparen in uw situatie aantrekkelijker is.

Klik hier voor een overzicht van de actuele rentes van normale spaarrekeningen.

Voorwaarden uitvaartsparen

Om het hierboven beschreven fiscale voordeel te verkrijgen, dient aan een aantal voorwaarden en regels voldaan te worden. Wij zetten ze hieronder voor u op een rij.
  • het saldo op de begrafenisrekening is geblokkeerd en mag alleen gedeblokkeerd worden bij het overlijden van de bij het openen van de rekening aangewezen persoon. Dit hoeft niet de rekeninghouder te zijn;
  • het opgebouwde kapitaal mag niet hoger zijn dan 6.859 euro (2013). Eventuele opgebouwde waarden binnen een uitvaartverzekering dienen hierbij ook meegeteld te worden. Er geldt dus 1 vrijstelling voor sparen voor een uitvaart, ongeacht of gebruik wordt gemaakt van een verzekering en/of banksparen;
  • de begrafenisrekening moet lopen bij een door de toezichthouder goedgekeurde bank. Bij uitvaartsparen kan geen beleggingsinstelling gekozen worden;
  • de begrafenisrekening mag niet worden afgekocht en evenmin gebruikt worden als onderpand voor bijvoorbeeld een lening.

Aanbod uitvaartsparen op Banksparen.com

Op dit moment worden er voor zover wij weten nog geen begrafenisrekeningen aangeboden. Zodra er producten op de markt komen, zullen wij ze op deze website verwerken. Dan zullen wij ook meer achtergrondinformatie gaan tonen.
NHP BankspaarAdvies is een onafhankelijke specialist die u graag helpt bij het kiezen en openen van een bankspaarrekening. Zie disclaimer en werkwijze.